Altinsoy Enerji

Yönetim Politikamız

 • Çalışanlarımız gücümüzdür. Çalışanlarımızın sürekliliği gücümüzü arttırır, şirket içi iletişimin sağlıklı ve anlaşılır olmasını sağlar.
 • Çalışanlarımızın teknolojik gelişmeleri takip etmesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştiririz.

 • Kalite ve çevre yönetim sisteminin şartlarına tam uyumlu bir şekilde sürekli iyileştirme kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamak, 

 • Ürünlerimizin kalitesini sürekli geliştirerek müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, 

 • Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinci ile atık üretimimizi en düşük seviyede tutmak,

 • Atıkların tekrar kullanılabilirliğini sağlamak,

 • Enerji verimliliği yüksek araç ve makinelerle enerji tüketimimizi kontrol altına almak,

 • Yönetim standartlarının şartlarını yerine getirecek şekilde sistemimizi periyodik olarak kontrol ederek ve sürekli iyileştirme yaparak şirketimizin gelişimini sağlamak.

 • İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,

 • İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,

 • Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede tutulması için acil eylem planları hazırlamak.
 • Çalışanlarımızın mesleki bilgi sahibi olmalarının yanı sıra mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenilemek.